× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00
Jak wygrać?

Kup opony

Kup komplet opon Continental AllSeasonContact w naszym sklepie.
Zakupu należy dokonać w dniach 16.09-14.10.2019

Napisz opinię

Zamieść na karcie zakupionego produktu własną opinię o zakupionych oponach Continental.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.10.2019

Wygraj

Wygraj zwrot wartości opon lub nowy komplet w tym samym rozmiarze.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Przez cały rok bezpiecznie i komfortowo. Kup komplet opon Continental AllSeasonContact, napisz opinie i wygraj zwrot wartości opon!” zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem". 

1.2. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 16 września 2019 r. do dnia 14 października 2019 r.

1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Continental


2. Uczestnicy 

2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w terminie od 16 września do 14 października 2019 r. zakupią komplet (4 sztuki) opon całorocznych Continental AllSeasonContact oraz którzy do 14 października napiszą opinię o zakupionym produkcie w serwisie www.SklepOpon.com. 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu: 

- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon całorocznych Continental AllSeasonContact

- Za pomocą serwisu www.SklepOpon.com, zamieścić na karcie zakupionego produktu własną opinię o zakupionych oponach Continental. Opinie należy dodać z poziomu zakładki „Oceny i opinie” klikając przycisk „Dodaj opinię >>” postępując z dalszymi instrukcjami. 

- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas zamieszczania opinii o produkcie adresu e-mail, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu oraz numeru zamówienia. 

2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawszą i najbardziej pomocną opinię dotyczącą opon Continental.

2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców. Raz w tygodniu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. W całości konkursu czterech uczestników, którzy zamieszczą najciekawszą opinię, Organizator nagrodzi nagrodą główną.

2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 


3. Nagrody w konkursie 

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: - nagrodą przyznanie 4 nagród w formie zwrotu wartości zakupionych opon lub nowego kompletu opon (4 sztuk) w tym samym rozmiarze.

Łącznie zostaną wręczone 4 nagrody.Realizacja zwrotu środków odbędzie się poprzez skorygowanie dokumentu zakupu do kwoty 0 zł i zwrot środków przelewem bankowym.

3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com. 

3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. 

3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 


4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia r., z dopiskiem „Przez cały rok bezpiecznie i komfortowo. Kup komplet opon Continental AllSeasonContact, napisz opinie i wygraj zwrot wartości opon!”.

O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. 

4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 31.10.2019 r., z dopiskiem „Przez cały rok bezpiecznie i komfortowo. Kup komplet opon Continental AllSeasonContact, napisz opinie i wygraj zwrot wartości opon!” - reklamacja".O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.

4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. 

4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 

5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW. 

5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam