× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00

Weź udział w konkursie, wygraj bilety i kibicuj piłkarzom podczas UEFA EURO U21 2017.

Continental jest oficjalnym sponsorem odbywających się w tym roku w Polsce Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 2017. Biorąc udział w konkursie Ty też możesz wziąć udział w tym niesamowitym wydarzeniu!


Ponadto dzięki wsparciu Continental 400 wychowanków domów dziecka wyjedzie na Mistrzostwa podziwiać futbol na najwyższym, światowym poziomie.


Co można wygrać?

25 podwójnych biletów na UEFA EURO U21:

  • 5 podwójnych biletów na mecz Polska – Szwecja, rozgrywany 19 czerwca 2017 w Lublinie
  • 5 podwójnych biletów na mecz Anglia – Polska, rozgrywany 22 czerwca 2017 w Kielcach
  • 10 podwójnych biletów na mecz półfinałowy rozgrywany 27 czerwca 2017 w Krakowie
  • 5 podwójnych biletów mecz finałowy rozgrywany 30 czerwca 2017 w Krakowie

Uśmiech 400 dzieci z domów dziecka kibicujących na UEFA EURO U21.

Co zrobić, żeby wygrać?

Zadanie konkursowe: Wymyśl hasło łączące "Continental i sport".

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupu kompletu opon letnich do samochodów osobowych i 4x4.

Wpisz w pole poniżej hasło łączące "Continental i sport":


Podaj adres email, z którego złożyłeś zamówienie:

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Continental – Pasja 2017“, zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2015 r.

1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Continental.

2. Uczestnicy

2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w trakcie trwania promocji zakupią komplet (4 sztuki) opon letnich do samochodów osobowych lub 4x4 marki Continental, oraz którzy napiszą opinię o zakupionym produkcie na serwisie www.SklepOpon.com.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon letnich do samochodów osobowych lub 4x4 marki Continental.
- Za pomocą serwisu www.SklepOpon.com, zamieścić na stronie https://www.sklepopon.com/continental-pasja-2017 hasło łączące Continental i Sport.
Hasło należy dodać klikając przycisk „Dodaj hasło >>” postępując z dalszymi instrukcjami. - Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu e-mail podczas zamieszczania opinii o produkcie w polu „adres e-mail”, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu.

2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawsze hasło łączące markę Continental i sport.

2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców. Dwadzieścioro uczestników, którzy zamieszczą najciekawsze hasło Organizator nagrodzi nagrodą główną.

2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nagrody w konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) 20 najciekawszych haseł zostanie nagrodzonych podwójnymi biletami na Mistrzostwa Europy U21 odbywającymi się w Polsce. Zwycięzcom zostaną przyznane bilety na następujące mecze:
- Mecz Polska – Szwecja, rozgrywany dnia 19 czerwca 2017 na Arenie Lublin w Lublinie – ilość: 5 podwójnych biletów,
- Mecz Anglia – Polska, rozgrywany dnia 22 czerwca 2017 na Kolporter Arenie w Kielcach – ilość: 5 podwójnych biletów,
- Mecz półfinałowy rozgrywany dnia 27 czerwca 2017 na stadionie Cracovii w Krakowie – ilość: 10 podwójnych biletów,
- Mecz finałowy rozgrywany dnia 30 czerwca 2017 na stadionie Cracovii w Krakowie – ilość: 5 podwójnych biletów,
Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora zwycięzcom.

3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.

3.3. Zwycięzcy Konkursu, wyróżnieni nagrodami wymienionymi w punkcie 3.1. podpunkt a) i b), zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.

3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce ani na nagrody innego rodzaju.

3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 30.05.2017 r., z dopiskiem “Konkurs Continental Pasja 2017 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.

4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 30.05.2017 r., z dopiskiem “Konkurs Continental Pasja 2017 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.

4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 18, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.

5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Najpopularniejsze opony Continental

już za: 249.14 zł

ocena: 5.38/6

CONTIPREMIUMCONTACT 5

Charakterystyka CONTIPREMIUMCONTACT 5 Jest to bieżnik, który wszedł do produkcji w 2012 roku. Jego zmodernizowana technologia sprawia, że opony o tym... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 723.09 zł

ocena: 4.85/6

CONTISPORTCONTACT 6

Charakterystyka CONTISPORTCONTACT 6 Continental CONTISPORTCONTACT 6 to opona dla kierowców, posiadających sportowe zacięcie podczas prowadzenia pojazdu.... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 472.12 zł

ocena: 4.77/6

CONTISPORTCONTACT 5 SUV

Charakterystyka Continental Contisportcontact 5 SUV Model ContiSportContact 5 SUV jest to propozycja opony letniej skierowana do posiadaczy samochodów typu... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 295.30 zł

ocena: 5.03/6

CONTIVANCONTACT 200

Charakterystyka opony Continental CROSSCONTACT LX Letnia opona Continental CROSSCONTACT LX klasy premium przeznaczona jest do samochodów z napędem 4x4.... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam