× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00

Jak wygrać?

Kup opony

Kup komplet opon zimowych Dunlop w rozmiarze od 17 cali. Zakupu należy dokonać w dniach 1.10-29.10.2019

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Napisz nam dlaczego to właśnie Ty masz wygrać dzień pełen emocji! Zgłoszęnia będą przyjmowane do 29.10.2019

Wygraj

Przejazd na torze Toyotą GT86 z Kubą Przygońskim na Autodromie Słomczyn

Regulamin konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Kup komplet opon zimowych Dunlop i wygraj dzień pełen emocji!" zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".
1.2. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 1 października 2019 r. do dnia 29 października 2019 r.
1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Dunlop
2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w terminie od 16 września do 14października 2019 r. zakupią komplet (4 sztuki) opon zimowych Dunlop w rozmiarze 17 cali i większym oraz którzy do 29 października odpowiedzą na pytanie konkursowe.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon zimowych Dunlop w rozmiarze od 17 cali.
Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie: „Napisz,dlaczego to właśnie ty masz wygrać dzień pełen emocji.”
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas odpowiadania na pytanie adresu e-mail, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu oraz numeru zamówienia.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawszą odpowiedź na pytanie.
2.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację wykonanych w ramach działań materiałów w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, w filmie, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów reklamowych dystrybucji informacji o kampanii. Materiały te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji kampanii zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich rozstrzeń (istniejących i przyszłych) w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.
2.7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody w konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
Realizacja nagrody odbędzie się 05.11.2019 na torze Autodromu Słomczyn (Słomczyn 66, 05-600 Grójec). Nagrodą w konkursie jest przejazd na torze Toyotą GT86 z Kubą Przygońskim.
W konkursie przewidziane są 3 nagrody dla 3 różnych Laureatów.
Jedna nagroda obejmuje:
przejazd dla 1 osoby, w tym: hospitality ( przekąski i napoje na miejscu).
przejazd jednym wybranym losowo samochodem spod domu uczestnika (Ford Focus RS III, Renault Megane RS IV, Audi RS3) na Autodrom Słomczyn i spowrotem.
Wartość jednej narody to 1000,00 zł brutto.
Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową Sklepopon.com, WheelWithIt oraz internautów w drodze głosowania do 48 godzin od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW.
Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.
3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Reklamacje
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia r., z dopiskiem „Kup komplet opon zimowych Dunlop i wygraj dzień pełen emocji!". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację.
4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 3.11.2019 r., z dopiskiem „Kup komplet opon zimowych Dunlop i wygraj dzień pełen emocji!" - reklamacja".O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 24 godzin dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 24 godzin od rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Napisz, dlaczego to właśnie Ty masz wygrać dzień pełen emocji
*   Numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
**  W celu wEryfikacji adres e-mail lub numer telefonu muszą być identyczne jak w złożonym zamówieniu

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam