× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00

Konkurs "Hankook - 50 opon za free"

  • Kup komplet opon objętych promocją w terminie 17.07.2018 - 30.09.2018
  • Zrób zdjęcie założonych opon i prześlij na marketing@sklepopon.com
  • W treści wiadomości podaj numer zamówienia
  • Wygraj zwrot o wartości jednej opony

CZAS TRWANIA: 17.07.2018 - 30.09.2018

Zobacz regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Hankook – 50 opon za free”, zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 17 lipca 2018r. do dnia 30 września 2018 r.

1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Hankook.

2. Uczestnicy

2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w terminie od 17 lipca 2018 do 30 września 2018r. zakupią komplet (4 sztuki) opon marki Hankook objętych promocja, oraz którzy do 1 października 2018 prześlą zdjęcie samochodu z założonymi oponami z promocji .

2.2. Opony objęte promocją:
ICP 1020995 (195/65R15 91T KINERGY ECO 2 K435)
ICP 1020152 (205/55R16 91V VENTUS PRIME3 K125 FR)
ICP 1017557 (205/55R16 91H KINERGY ECO 2 K435)
ICP 1020145 (195/65R15 91H VENTUS PRIME3 K125)
ICP 1019317 (205/55R16 91V VENTUS PRIME3 K125 FR)
ICP 1017390 (185/65R15 88H KINERGY ECO 2 K435)

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon objętych promocją
- Przesłanie zdjęcia samochodu z założonymi oponami z promocji „Hankook – 50 opon za free” na skrzynkę e-mail marketing@sklepopon.com
- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie w wysłanej wiadomości numeru zamówienia lub numeru dokumentu zakupowego.

2.5. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który prześle najciekawsze zdjęcie.

2.6. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.5. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców.

2.7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nagrody w konkursie

3.1. Pula nagród wynosi 2000 EURO. Realizacja zwrotu odbędzie się poprzez skorygowanie dokumentu zakupu do kwoty o równowartości trzech opon z kosztem transportu i zwrot środków przelewem bankowym.

3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.

3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 24.12.2018 r., z dopiskiem “Hankook – 50 opon za free – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.

4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 24.12.2018 r., z dopiskiem “Hankook – 50 opon za free – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.

4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.

5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Opony objęte konkursem

już za: 196.34 zł

ocena: 5.40/6

KINERGY ECO 2 K435

Charakterystyka opony HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 Hankook Kinergy Eco 2 K435 to opona letnia. Zapewni Ci cichą i komfotową jazdę.  Asymetryczny... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 236.98 zł

ocena: 5.35/6

VENTUS PRIME3 K125

Charakterystyka Hankook Ventus Prime 3 K125 Hankook Ventus Prime3 K125 to idealna równowaga pomiędzy wydajnością a bezpieczeństwem, wysoko oceniona w... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 227.18 zł

ocena: 5.40/6

KINERGY ECO 2 K435

Charakterystyka opony HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 Hankook Kinergy Eco 2 K435 to opona letnia. Zapewni Ci cichą i komfotową jazdę.  Asymetryczny... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 200.56 zł

ocena: 5.35/6

VENTUS PRIME3 K125

Charakterystyka Hankook Ventus Prime 3 K125 Hankook Ventus Prime3 K125 to idealna równowaga pomiędzy wydajnością a bezpieczeństwem, wysoko oceniona w... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 235.55 zł

ocena: 5.35/6

VENTUS PRIME3 K125

Charakterystyka Hankook Ventus Prime 3 K125 Hankook Ventus Prime3 K125 to idealna równowaga pomiędzy wydajnością a bezpieczeństwem, wysoko oceniona w... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 203.09 zł

ocena: 5.40/6

KINERGY ECO 2 K435

Charakterystyka opony HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 Hankook Kinergy Eco 2 K435 to opona letnia. Zapewni Ci cichą i komfotową jazdę.  Asymetryczny... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:

Bridgestone Blizzak LM005

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 16.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 16.00       

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam
X
Chcesz uzyskać informację?
X
Podaj swój numer telefonu
a oddzwonimy do Ciebie
w przeciągu 60 s
Wyszukujemy dla Ciebie
konsultanta

Zaraz nastąpi
rozmowa

Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Witamy na naszej infolinii!
W czym możemy pomóc?
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Przepraszamy, wszyscy nasi konsulatnci są zajęci
Oddzwonimy do Ciebie jak najszybciej
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Kiedy mamy oddzwonić?
Proszę o telefon zwrotny teraz
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Wszyscy nasi konsultanci są nieosiągalni.
Wybierz datę i godzinę oraz podaj numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w wybranym terminie
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Rozmowa została zakończona
Dziękujemy za skorzystanie z naszej infolinii
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Przepraszamy, wystąpił błąd :(
Spróbuj skontaktować się później
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych
X
Twoje dane zostały zapisane
Skontaktujemy się z Tobą w wybranym terminie
Twoje dane nie zostaną wykorzystane
w celach marketingowych