× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00
Podziel się z nami swoją pasją!
Snowboard, narty a może biegówki? Opisz krótko swoje zimowe hobby i wygraj voucher na sprzęt sportowy.
Jak wygrać?
  1. Kup komplet opon Continental w sklepie SklepOpon.com.
  2. Wypełnij formularz konkursowy
    i odpowiedz na pytanie:

    „Co jest Twoją pasją?”.
  3. Wygraj voucher o wartości 500 zł na realizację swoich pasji.
Co tydzień do wygrania voucher
Czas trwania konkursu:
12/11/2018 - 10/12/2018
Ogłoszenie wyników:
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni korespondencyjnie (e-mail) lub telefonicznie.
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „ „Życie to emocje. Reszta to technologia. Kup komplet opon Continental i wygraj voucher na realizację swoich pasji. "zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 10 listopada 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r.
1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Continental.
2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w trakcie trwania promocji zakupią komplet (4 sztuki) opon zimowych marki Continental w sklepie SklepOpon.com. Następnie, wypełni formularz konkursowy i odpowie na pytanie: „Co jest Twoją pasja?”
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery opony zimowe marki Continental.
- Wypełnić formularz konkursowy i odpowiedzieć na pytanie: „Co jest Twoją pasja?”
- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu e-mail podczas zamieszczania odpowiedzi w polu adres e-mail”, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, kto udzieli najciekawszej odpowiezi na pytanie konkursowe.
2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców. Czterech uczestników, którzy zamieszczą najciekawszą opinię Organizator nagrodzi nagrodą główną.
2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody w konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: cztery vouchery o wartości 500 zł do sieci sklepów Intersport.
3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.
3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Reklamacje
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 24.12.2018 r., z dopiskiem “ Konkurs Continental - Zima 2018 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 24.12.2018 r., z dopiskiem “ Konkurs Continental - Zima 2018 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
1 miejsce
w rankingu WYBÓR KIEROWCÓW 2018!
W ocenach ogumienia polscy kierowcy
nie uznają kompromisów
i stawiają na produkty premium.
75,2% respondenów przyznało
nam maksymalną ocenę.
W tegorocznej edycji padł rekordowy wynik -
zebrano ponad 144 000 ankiet
Continental z tytułem
Superbrands 2018!
W tegorocznej edycji 2000 marek zostało ocenionych przez ponad 10 000 konsumentów.

To największe tego typu badanie w Polsce. Jesteśmy dumni z bycia w elicie marek, które cieszą się reputacją i zaufaniem.
Formularz
weź udział w konkursie
Prosimy wypełnić wszystkie pola, odpowiedzieć na pytanie i zatwierdzić przyciskiem „wyślij zgłoszenie”.
Odpowiedz na pytanie:
Co jest Twoją pasją?
Akceptuję regulamin konkursu
*   Numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
**  Wypełnij co najmniej jedno z tych pól. W celu weryfikacji adres e-mail lub numer telefonu muszą być identyczne jak w złożonym zamówieniu.
WinterContactTM TS 860 S
Prawdziwie sportowa opona zimowa.
Znakomita przyczepność i pełna kontrola.
Specjalna konstrukcja lameli powoduje doskonałą przyczepność na ośnieżonych drogach.
Krótka droga chamowania, zwłaszcza podczas sportowej jazdy w warunkach zimowych.
Sportowa mieszanka skrojona na miarę.
Przygotowana specjalnie pod indywidualne wymagania producentów
WinterContactTM 850 P6
Zaprojektowana, by zadziwiać.
Technologia S-Grip
Doskonała przyczepność dzięki rzeźbie bieżnika S-Grip, która zapewnia większą liczbę wgryzających się w śnieg krawędzi. To sprawia, że droga hamowania jest znacznie krótsza.
Technologia PrecisionPlus
Znakomite właściwości jezdne na śniegu dzięki technologii PrecisionPlus. Dzięki nowej koncepcji rozmieszczania lameli w wewnętrznej części opony lamele gromadzą większą ilość śniegu, podnoszą poziom przyczepności, a tym samym precyzję prowadzenia.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam