× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00
Złóż życzenia urodzinowe!
120 lat to powód do świętowania.
Wymyśl hasło reklamowe dla naszego solenizanta.
Walcz o zwrot kasy za zakupione opony.
Wygraj i świętuj z nami.
Jak wygrać?
  1. Kup komplet opon zimowych marki Goodyear.
  2. Wypełnij formularz kontaktowy i zaproponuj hasło reklamowe.
  3. Wygraj zwrot za zakupione opony.
Czas trwania konkursu:
01/10/2018 - 31/12/2018
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni korespondencyjnie (e-mail) lub telefonicznie.
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Goodyear - Zima 2018“, zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 1 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 r.
1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Goodyear.
2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w terminie od 1 listopada do 31 grudnia 2018r. zakupią komplet (4 sztuki) opon zimowych marki Goodyear , oraz którzy do 10 stycznia 2019 napiszą hasło reklamowe promującą markę Goodyear w www.SklepOpon.com.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon zimowych marki Goodyear.
- Za pomocą serwisu www.SklepOpon.com zamieścić hasło reklamowe.
- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas zamieszczania opinii o produkcie adresu e-mail, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu oraz numeru zamówienia.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawsze hasło reklamowe.
2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzce. Uczestnik, którzy zamieszci najciekawszy hasło - Organizator nagrodzi nagrodą główną.
2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody w konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody nagroda główna w postaci zwrotu ceny zakupionych w czasie trwania konkursu opon marki Goodyear. Realizacja zwrotu odbędzie się poprzez skorygowanie dokumentu zakupu do kwoty 0 zł i zwrot środków przelewem bankowym lub 4 opony marki Goodyear w tym samym rozmiarze co zakupiony w trakcie trwania konkursu komplet.
3.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 14 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW organizatora. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.
3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Reklamacje
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 31.01.2019 r., z dopiskiem “Konkurs Goodyear Zima 2018 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 31.01.2019 r., z dopiskiem “Konkurs Goodyear Zima 2018 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
Formularz
Weź udział w konkursie
Prosimy wypełnić wszystkie pola, odpowiedzieć na pytanie i zatwierdzić przyciskiem „wyślij zgłoszenie”.
Akceptuję regulamin konkursu
*   Numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
**  Wypełnij co najmniej jedno z tych pól. W celu weryfikacji adres e-mail lub numer telefonu muszą być identyczne jak w złożonym zamówieniu.
 
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
Specjalna opona na mokrą nawierzchnię zimą
Znakomita przyczepność i prowadzenie w każdych warunkach zimowych to zasługa innowacyjnej technologii SnowControl, która bazuje na ulepszonej, udoskonalonej rzeźbie bieżnika i zwiększonej sztywności bloków. Pozwala to uzyskać m. in.: sprawne hamowanie i przyspieszanie na śniegu i lodzie oraz lepsze zachowanie podczas pokonywania zakrętów na śniegu.
Goodyear UltraGrip Performance to kilka przełomowych rozwiązań, m.in.:

hydrodynamiczne rowki, które zapewniają doskonałą trakcję i hamowanie oraz wpływają na większą odporność opony na aquaplaning,

nowa formuła mieszanki umożliwiająca jeszcze lepsze zachowanie na mokrych drogach,

bardziej kwadratowy kształt obszaru styku opony z nawierzchnią pozwalający uzyskać lepsze zachowanie na suchych i oblodzonych drogach przez cały okres eksploatacji opony,

wskaźnik zużycia bieżnika (TOP Indicator) we właściwym czasie informuje kierowcę o konieczności wymiany opon, a tym samym pomaga utrzymać ich wysokie osiągi w każdych zimowych warunkach.

Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
Najważniejsze technologie i właściwości UltraGrip Performance SUV Gen-1:

Samoblokujące się lamele i wzór bieżnika składają się na system 3D-BIS (3D Block Interlocking System), zapewniający lepszą równowagę między przyczepnością na suchych nawierzchniach, a osiągami na śniegu.

Zoptymalizowany pod kątem SUV-ów układ lameli, teraz ustawionych równolegle do krawędzi klocków w środkowej części bieżnika, poprawia przyczepność, hamowanie oraz trakcję na śniegu i oblodzonych drogach.

Dzięki technologii ActiveGrip, optymalna, poszerzona powierzchnia styku z drogą zwiększa przyczepność i poprawia parametry hamowania. Więcej gumy na drodze to większy styk z jej powierzchnią, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę stabilności prowadzenia.

Ostatnia z zastosowanych innowacji, wskaźnik TOP Indicator informuje kierowcę o rekomendowanym momencie wymiany opony na nową, aby zapewnić optymalne zimowe osiągi.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam