× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00

Konkurs Pirelli

  • Kup komplet opon Pirelli
  • Napisz opinię na ich temat
  • Wygraj zwrot wartości opon lub niezbędnik kierowcy

CZAS TRWANIA: 15.03.2017 - 14.06.2017

Zobacz regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu "Pirelli - Lato 2017", zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Pirelli.

2. Uczestnicy

2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w trakcie trwania promocji zakupią komplet (4 sztuki) opon letnich lub całorocznych marki Pirelli, oraz którzy napiszą opinię o zakupionym produkcie na serwisie www.SklepOpon.com.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:

  • Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon marki Pirelli.
  • Za pomocą serwisu www.SklepOpon.com, zamieścić na karcie zakupionego produktu własną opinię o zakupionych oponach Pirelli. Opinie należy dodać z poziomu zakładki „Oceny i opinie” klikając przycisk „Dodaj opinię >>” postępując z dalszymi instrukcjami.
  • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu e-mail podczas zamieszczania opinii o produkcie w polu „adres e-mail”, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu.

2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawszą i najbardziej pomocną opinię dotyczącą opon Pirelli.

2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców. Trzech uczestników, którzy zamieszczą najciekawszą opinię Organizator nagrodzi nagrodą główną oraz siedmiu uczestników wyróżnionych nagrodą dodatkową.

2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nagrody w konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: a) trzy najciekawsze opinie: 3 nagrody główne w postaci zwrotu ceny zakupionych w czasie trwania konkursu opon marki Pirelli lub 4 inne opony marki Pirelli o wartości nie wyższej niż zakupiony w czasie trwania konkursu komplet opon. Wybór droższych opon jest możliwy za dopłatą różnicy względem zakupionego towaru. Realizacja zwrotu odbędzie się poprzez skorygowanie dokumentu zakupu do kwoty 0 zł i zwrot środków przelewem bankowym b) siedem opinii zostanie wyróżnionych nagrodą dodatkową w postaci „Niezbędnika kierowcy” zawierającego m.in. kable, składany kanister na paliwo, latarkę, głębokościomierz, rękawice, ściereczkę i skrobaczkę o łącznej wartości 108 zł.

3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.

3.3. Zwycięzcy Konkursu, wyróżnieni nagrodami wymienionymi w punkcie 3.1. podpunkt a) i b), zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.

3.4. Nagrody w postaci „Zimowego zestawu kierowcy” zostaną wysłane na adres podany w zamówieniu, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty zakończenia promocji.

3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 29.06.2017 r., z dopiskiem “ Konkurs Pirelli - Lato 2017 - reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.

4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 29.06.2017 r., z dopiskiem “ Konkurs Pirelli - Lato 2017 - reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.

4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 18, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.

5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Najpopularniejsze opony Pirelli

już za: 246.31 zł

ocena: 5.24/6

P7

Pirelli P7 to opony letnie stworzone z myślą o kierowcach lubiących dynamiczną jazdę i o samochodach wysokiej klasy. Perfekcyjnie zaprojektowany... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 292.13 zł

ocena: 5.51/6

PZERO NERO GT

Charakterystyka Pirelli PZERO NERO GT Pirelli PZERO NERO GT to opona letnia klasy premium pasująca do dynamicznego, sportowego stylu jazdy . To... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 367.37 zł

ocena: 5.31/6

SCORPION VERDE

Charakterystyka opony Pirelli SCORPION VERDE Opona posiada bieżnik asymetryczny - zewnętrza część bieżnika odpowiada za stabilność podczas jazdy na wprost... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

już za: 220.40 zł

ocena: 5.49/6

CINTURATO ALL SEASON

Charakterystyka opony Pirelli CINTURATO ALL SEASON Symetryczny bieżnik o kierunkowym układzie, zapewnia stabilność podczas jazdy na każdej nawierzchni.... więcej

Sztuk

Wybierz swój rozmiar:

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam