× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Akcesoria Części samochodowe Ubezpieczenia Wyprzedaż Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 16.00
Szczegóły
1
Kup komplet deszczowych opon Uniroyal z oferty sklepu
2
Podziękuj rekinowi - napisz opinię na ich temat, zawierając w niej zwrot „technologia Skóry Rekina”
3
Co dwa tygodnie do wygrania zwrot wartości opon!
czas trwania: 04.03 - 28.04.2019
Zobacz regulamin
1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Uniroyal: Podziękuj rekinowi! Wygraj zwrot wartości opon“, zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem".
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 28 kwietnia 2019 r.
1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Uniroyal.

2. Uczestnicy

2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w terminie od 4 marca do 28 kwietnia 2019 r. zakupią komplet (4 sztuki) opon letnich lub całorocznych marki Uniroyal, oraz którzy do 30 kwietnia napiszą opinię ze zwrotem „technologia skóry rekina” o zakupionym produkcie w serwisie www.SklepOpon.com.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu:
- Zakupić za pomocą sklepu internetowego SklepOpon cztery sztuki opon letnich lub całorocznych marki Uniroyal.
- Za pomocą serwisu www.SklepOpon.com, zamieścić na karcie zakupionego produktu własną opinię o zakupionych oponach Uniroyal. Opinie należy dodać z poziomu zakładki „Oceny i opinie” klikając przycisk „Dodaj opinię >>” postępując z dalszymi instrukcjami.
- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas zamieszczania opinii o produkcie adresu e-mail, zgodnego z adresem e-mail podanym w zamówieniu oraz numeru zamówienia.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści najciekawszą i najbardziej pomocną opinię dotyczącą opon Uniroyal.
2.5. Komisja konkursowa oceniać będzie odpowiedzi konkursowe w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 2.4. powyżej. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa ogłosi zwycięzców. Raz na dwa tygodnie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. W całości konkursu czterech uczestników, którzy zamieszczą najciekawszą opinię, Organizator nagrodzi nagrodą główną. "
2.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nagrody w konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: - nagrodą przyznanie 4 nagród w formie zwrotu wartości zakupu opon Uniroyal. Nagroda będzie wyłaniana raz na dwa tygodnie. Zostanie łacznie wręczonych 4 nagród . Realizacja zwrotu odbędzie się poprzez skorygowanie dokumentu zakupu do kwoty 0 zł i zwrot środków przelewem bankowym lub 4 opony marki Uniroyal w tym samym rozmiarze co zakupiony w trakcie trwania konkursu komplet.
3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową do 10 dni od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz będą ogłoszeni na stronie www.SklepOpon.com.
3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia r., z dopiskiem “Konkurs Uniroyal – Lato 2019 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 12.05.2019 r., z dopiskiem “Konkurs Uniroyal - lato 2019 – reklamacja". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu uprawnionemu do nagrody.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dlaczego warto wybrać opony Uniroyal?
Technologia Skóry Rekina (SST)
Przy pomocy inżynierii bionicznej mogliśmy odtworzyć efekt skóry rekina naszymi wzorami bieżnika w celu wyeliminowania turbulencji płynu i szybkiego wydalenia wody spod opony.
Najlepsze właściwości użytkowe na mokrej nawierzchni.
Jakość potwierdzona wynikami wielu testów
RainSport 3
Opona letnia o najlepszych właściwościach użytkowych do jazdy sportowej w każdych warunkach atmosferycznych. Opona nadaje się do szybkich samochodów sportowych (w tym modeli luksusowych), pojazdów typu SUV i do małych samochodów.
Wzrost odporności na aquaplaning dzięki technologii Shark Skin Technology
Pełna kontrola podczas skręcania
Wysoka przyczepność na zakrętach
RainSport 3 SSR
Opona letnia o najlepszych właściwościach użytkowych do jazdy sportowej w każdych warunkach atmosferycznych z systemem Runflat.
Wzrost odporności na aquaplaning dzięki technologii Shark Skin Technology
Opona typu SSR, która w razie przebicia pozwala na kontynuację jazdy nawet przez 80km z prędkością maksymalną 80km/h dzięki wzmocnionej ścianie bocznej.
Pełna kontrola podczas skręcania i wysoka przyczepność na zakrętach
RainExpert 3
Opona letnia na mokrą nawierzchnię
Opona przeznaczona do samochodów małej i średniej wielkości oraz pojazdów typu SUV.
Wzrost odporności na aquaplaning dzięki technologii Shark Skin Technology
Wysoka przyczepność i krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
Niższe opory toczenia z myślą o oszczędności paliwa
AllSeasonExpert 2
Bezpieczna i niezawodna opona wielosezonowa
Odpowiednia dla wszystkich samochodów. Idealne rozwiązanie w przypadku sporadycznych wyjazdów.
Skuteczniejsze odprowadzanie wody i błota zmniejsza ryzyko wystąpienia aquaplanningu
Najwyższe właściwości trakcyjne przez cały rok na suchej, mokrej i zaśnieżonej nawierzchni
Optymalny poziom komfortu i bezpieczeństwa w każdych warunkach atmosferycznych

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:


 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt.  8.00 - 19.00           sobota  8.00 - 14.00       

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt.  8.00 - 19.00                   

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam